top of page

V rámci projektu MAP II Cheb jsme pro pedagogy uspořádali dva semináře na téma „Cesta správného nastavení hlasu“. Konaly se v dopoledním a odpoledním termínu 22. 11. 2021 v chebské Papírně. Semináře vedla zkušená hlasová pedagožka Mgr. Kateřina Sluková. Účastníci vysoce hodnotili nejen její odborné znalosti, ale také pozitivní životní postoj, vtip a nadhled. Seznámili se se zásadami správného používání hlasu, hlasové hygieny a práce s dechem. Oceňovali, že praktická cvičení využijí ve své každodenní pedagogické praxi.

 

                                                                                                                                                       Mgr. Pavla Sudimacová
                                                                                                                                   projektová manažerka MAP II Cheb

 

Milá paní Sluková, ve svých 67 letech jsem k Vám přišla s cílem posílit hlas, abych si mohla zazpívat s vnoučaty. Kdysi jsem 10 let hrála na klavír a zpívám si folk, country i lidovky, jenomže s chrapotem jsem končila i třeba po delším hovoru. Teď po pěti lekcích s Vámi jedu dál! Svojí metodou Vokalsystem jste mě dovedla k uvolnění krku a rezonanci hlasu v hlavovém rejstříku se zjištěním, že mám soprán! Přitom jsem se celý život nutila do nějaké střední hlasové polohy a přetěžovala hlasivky. S nadšením se rozezpívávám na samohláskách a na Ó, řebíčku zahradnický - přesně tak, jak jste mě to naučila. A můj původní cíl? V lekcích zpěvu s Vámi budu pokračovat už ne kvůli vnoučatům, ale pro sebe. Jsem ráda za Vaše vedení, kdy jste mi po pouhých pár hodinách skutečně otevřela nový svět:)

                                                                                                                                                            Magda Kramperová

Dobrý den paní Sluková,

před lety jsem absolvovala Váš seminář v Praze. Hrozně jste mi jako učitelce pomohla. Od té doby mám minimální problémy s přetížením hlasivek. Ráda bych se zeptala, zda je možné si v současné době objednat u Vás kurz. Myslím tím i dojet k Vám. 

 

Dcera začala učit v 1. třídě a je hlasově značně vyřízená. Krom toho dokončuje 5. ročník učitelství na 1. stupni se zaměřením na HV. Velmi by stála spolu se svými spolužačkami o školení právě u Vás vzhledem k mým velmi kladným referencím.

                                                                                                                                                                    Věra Žádníková

 

Paní Sluková je velký profesionál. Vše si sama zorganizovala, skvěle se přizpůsobila prostoru i lidem. Její výklad byl jasný, názorný, srozumitelný a navíc vtipný. Dává spoustu praktických rad. Všechny zpětné vazby od účastnic byly pozitivní, žádné připomínky. Jako organizátor akce jsem též spokojená – s komunikací s Vámi i s paní Slukovou. Bude-li to možné, zvážíme další akce paní Slukové. 

 

Děkuji za spolupráci a věřím v další pokračování..

                                                                                                                                                          Marcela Ingrová, DiS.

                                                                 Manažer implemenatace MAP II MAP ORP KYJOV - vzdělávání v pohybu II.

Líbilo se mi, že lektorka mluvila srozumitelně, dávala konkrétní praktické rady a cvičení, byla plná energie.

Věnovala se individuálně a umí zaujmout. Tématu skvěle rozumí, dobře vysvětluje, je vtipná, energická. Ve své praxi nejvíce využiji nácviky hlas. cest, usnadnění mluveného projevu před dětmi.
 

Líbilo se mi, že lektorka použila pomůcky, které mě donutily vše prakticky vyzkoušet. Aktivně zapojila účastníky a efektivně zaměřila seminář. Měla vše skvěle připravené. Ve své praxi nejvíce využiji správné dýchání.
 

Ve své praxi nejvíce využiji různá cvičení pro sebe i žáky v HV a ČJ…a dále typy jak si rychle pomoci, pokud vznikne problém. Zaujalo mne množství užitečných cvičení jakými všemi způsoby je možné pracovat s hlasem. Každému se věnovala osobně.

 

Děkujeme za seminář, byli jsme spokojeni                                                                                                                                                                                                                                                                                  Pedagogičtí pracovníci
                                                                                               ZŠ a MŠ Tábor, Husova (Mgr. Petr Zamrzla, ředitel školy)

Reference - Online seminář „Cesta správného nastavení hlasu“

Jsem moc ráda, že pedagogičtí pracovníci škol mateřských, základních i ZUŠ zapojených do projektu MAP II v ORP Zlín měli možnost zúčastnit se workshopu p. Mgr. Kateřiny Slukové Správné nastavení hlasu. Vzhledem ke složité epidemické situaci jsme realizovali setkání online formou. Paní lektorka velice poutavě seznámila účastnice s metodami jak pečovat o svůj hlas a jak zlepšit hlasovou a celkově i duševní hygienu každého hlasového profesionála, mezi něž učitelé patří, a jak do svého denního rozvrhu zařadit nezbytná uvolňovací, dechová, rezonanční, artikulační a modulační cvičení. Těšíme se, že až se situace se shromažďováním osob vrátí do normálu, budeme moci paní Slukovou přivítat ve Zlíně osobně a nabídnout pedagogům seminář v prezenční podobě. Do té doby doporučuji využít v online formě.

 

Vybírám z ohlasů: „Je škoda, že se jako profesionál učitel setkávám s podobným seminářem až během praxe, a ne na VŠ v rámci studia… Paní lektorka byla úžasná, dělala jsem si poznámky a během semináře vše zkoušela. Takže ještě jednou moc děkuji …“ (Gabriela Zuzaníková, ZŠ Kvítková, Zlín)

 

Svatava Kučíková

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II

 

Moc děkujeme paní Mgr. Kateřině Slukové za velmi užitečný, inspirující, aktivní, poučný a hlavně vtipnou formou vedený seminář.
Její seminář „Cesta správného nastavení hlasu“ nám ukázal cestu, že náš nejdůležitější pracovní nástroj „HLAS“ potřebuje náležitou péči a hýčkání (a to vždy, za každých okolností). Seminář byl proložen například videoukázkami práce hlasivek a poučným videem - práce našeho těla při tvoření správného dýchání (tolik zapojených částí těla a těch svalů). Na teorii krásně navazovala praxe tréninku. Vyzkoušeli jsme si uvolňovací cviky, dechová a rezonanční cvičení. Cvičení byla vedena hravou formou (spousta pomůcek – míček, šátek, dýchání s trubičkou), takže cvičení bavilo opravdu všechny. Vše probíhalo pod trpělivou a bedlivou kontrolou paní Mgr. Slukové, aby všechna cvičení byla provedena správně a každého z nás pečlivě kontrolovala, protože nesprávně provedená technika nám ke správnému používání hlasu nepomůže, ale mohla by i ublížit.
Podstatnou a velmi užitečnou částí semináře byl praktický nácvik - zdravého „měkkého“ nasazení tónu. Dostali jsme i široké spektrum praktických rad. Co správně dělat, když nejsme hlasově zcela ve správné formě, aby to náš hlas vydržel.
Celé odpoledne uběhlo v přátelské atmosféře velmi rychle a bylo nám velmi líto, že tento skvěle vedený a velmi užitečný seminář již končí. Paní magistro děkujeme!  

                                                                                         

Za všechny zúčastněné pedagogické pracovníky
                                                                              Mgr. Jiří Šimon – ředitel ZŠ Ke Kateřinkám 1400, Praha 4

 

Seminář považuji pro aktivní pedagogy za velice přínosný. Seminář nabízel teoretické i praktické informace ke správnému tvoření hlasu, naučili jsme se základní dechová cvičení i základy hlasové techniky. Lektorka každému určila konkrétní nedostatky a praktické rady pro práci s hlasem. Veškerá praktická cvičení individuálně opravovala.

Velice oceňuji získané informace k prevenci hlasových poruch.

 

Seminář: Cesta k zdravému hlasu, bylo na velmi profesionální úrovni. Paní Mgr. Sluková vše podala zajímavou formou doplněnou nejenom o ukázky, ale také jsme si vyzkoušeli i techniky správného dýchání a práci s hlasem. Byla jsem velmi spokojena a školení ráda doporučím i ostatním.

Paní školitelka byla velmi příjemná a při cvičení hlasu jsme se dost nasmáli. Nicméně, dozvěděla jsem se o svém hlasu i špatné zprávy a budu muset zapracovat na hlasové hygieně a správném položení hlasu. Cviky zaměřené na správné dýchání by určitě stálo za to upevnit na další lekci. Hodnotím tedy kladně.

 

                                                                                                                   Pedagogičtí pracovníci ZŠ Vejrostova, Brno

                                                                                                                   V. Livingstonová, zástupkyně pro 2. stupeň

Ve čtvrtek 6. 2. 2020 se v sídle Místní akční skupiny Rýmařovsko sešlo asi 15 pedagogů MŠ, ZŠ a ZUŠ s paní lektorkou Mgr. Kateřinou Slukovou, operní pěvkyní a hudební pedagožkou, která se s námi přijela podělit o své dlouholeté praktické zkušenosti s výukou zpěvu a hlasového projevu vůbec.

Hned v úvodu všem učitelům složila poklonu a připomněla, že hlas je naším vzácným pracovním nástrojem a je třeba se o něj starat, dobře spát, dopřát si odpočinek a hlavně – neničit si zbytečně hlasivky nesprávným používáním.

Po krátkém teoretickém úvodu, který nám poněkud rozšířil obzory, co se hlasivek týče (já jsem například poprvé v životě viděla videozáběry mužských a ženských hlasivek „v akci“) jsme se několik hodin věnovaly praktickému nácviku zdravého „měkkého“ nasazení tónu, uvolnění těla, rezonance a správné technice dýchání. Ani chvilku jsme se nenudily, protože paní lektorka pracuje s dětmi, takže ví… Použitím jednoduchých pomůcek typu šátek, míček, kelímek s vodou a trubička nejen názorně ukázala danou techniku, ale současně nás navedla, jak tyto důležité dovednosti předávat žákům. Protože správně mluvit, zpívat, neničit si hlasivky při jakékoliv indispozici, zaujmout posluchače a udržet si pozornost – to nejsou dovednosti potřebné jen pro učitelské povolání. To se hodí všem. A našim „uřvaným“ dětem, které se mnohdy nedovedou bavit potichu, zvlášť. No a když už přece jen někdo ty své ubohé hlasivky přetáhne, pak se nám dostalo také cenných rad, čím je zase spravit a zahojit.

 

Co mě se týče, toto byl jeden z nejužitečnějších seminářů, kterých jsem se v posledních letech zúčastnila.

 

Děkujeme MAS Rýmařovsko, o.p.s., že tento povedený seminář zorganizovalo a finančně podpořilo prostřednictvím projektu Místní akční plán II – Rozvoj vzdělávání na území Rýmařovska.

                                                                                                           Mgr. Marcela Tauferová, ZŠ Jelínkova 1 Rýmařov

 

V lednu jsem se zúčastnil semináře v Pelhřimově a byl to jeden z nejlepších seminářů co jsem kdy zažil, velmi za to děkuji a vážím si toho.

                                                                                                                                                       Tomáš Koutný, Jihlava

Vážená paní Sluková,

včera jsem měla možnost v odpoledních hodinách zúčastnit se vašeho semináře Cesta správného nastavení hlasu v K Klubu v Jičíně. Moc děkuji za příjemně strávené odpoledne. Čas s vámi utekl velmi rychle. Zaujala jste mě nejen  jako osobnost, vaše dopolední lektorství nebylo vůbec patrné, ale také jako odborník na svém místě. Předala jste nám nejen teoretické poznatky o hlasu, hlasivkách, ale především jste svůj seminář měla založený na praxi (mluvní aktivity, cvičení, filmové ukázky,..) . Nelenila jste, každého z nás jste obešla a věnovala se nám. Pochválila za dosažený posun, úspěch. Jste vtipná, energická dáma. Využíváte svých zkušeností z profesionálního zpěvu a snažíte se osvětu šířit dál.

Přeji mnoho úspěchů.                                                                                                            Mgr. Jana Dolejší, ZŠ Jičín

                                                                                                                                 

Ve Vsetíně za sebou zanechala paní Sluková skutečně srdečnou a světlou stopu! VELIKÁ SPOKOJENOST A VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ!                 Ing. Jana Janovská, vedoucí odd. školství odboru školství a kultury město Vsetín

Byla jsem na semináři paní Kateřiny Slukové - práce s hlasem. Bylo to SUPER, SUPER. Klidně bych šla na nějaké další pokračování.                                                                              Mgr. Martina Slováčková, ZŠ Horní Lideč

Uvítala bych více takových seminářů a také, aby technika správného dýchání byla součástí výuky na ped. fakultách či státem podporovaných kurzů pro pedagogy (v rámci např. podpory zrelaxování pedadogů).

Zaujalo mě, že se mi na seminář nechtělo a netušila jsem co všechno mi může paní lektorka Sluková ukázat - naučit. Můj život a práce s dětmi je velmi obohacen. Zaujaly mě videoukázky (rozdíly v kmitání hlasivek u tenora x sopránu atd.). Líbilo se mi, že lektorka byla přátelská, vtipná, otevřená. S velikou snahou nám předat nové techniky.

Když se na trhu DVPP objevilo školení Mgr. Kateřiny Slukové s názvem "Cesta správného nastavení hlasu", neváhal jsem a požádal paní lektorku o spolupráci. Jelikož ji znám z Opery Národního divadla moravskoslezského jako vynikající pěvkyni, věděl jsem, že se naši pedagogové rozhodně nudit nebudou. Nalejme si čistého vína. Školení DVPP je v drtivé většině zaměřeno pouze teoreticky a málokdy prakticky. Jelikož paní lektorka vedla ZUŠ, v současné době působí na dvou školách a ještě sama má soukromou školu Prima Pelhřimov, je jasné, že její přednáška bude vycházet z praxe. V každé základní umělecké škole se pracuje s hlasivkami dětí, bohužel jsem často svědkem, že učitelé špatně pokládají pěvecké základy našim žákům a pokud se postupuje dlouhodobě nesprávně, může dojít až ke ztrátě hlasu žáka a ředitel může očekávat trestní oznámení na ublížení na zdraví. Školení jsem pojal jako prevenci dobrovolnou formou, o to víc byla na místě výborná atmosféra. Paní lektorka pedagogy seznámila s hlasovým rozsahem dětí (batole - až adolescent). Dále také názorně ukázala jak pracují hlasivky a vysvětlila cestu správného používání lidského hlasu. 

Děkuji velmi paní Mgr. Kateřině Slukové a přeji našemu národu spoustu takových pozitivních, zkušených a hlavně skromných lidí, kteří se neschovávají pouze za teorii.

 

                                                                                                                                        Mgr. art. Jan Soukup

                                                                                                   zástupce statutárního orgánu ZUŠ Bohuslava Martinů

 

Musím říci že Vaše metoda kupodivu funguje nebolí mě vůbec v krku když "nahodím" hlas do správné hladiny. Jednou jsem při komunikaci s klientem zapomněla naladit a bylo to poté poznat.                                              A.L.

                                                                                                                                                                                 

Kurz rozšířil mé vědomosti o možnostech
používání hlasu a také o způsobu šetrného zacházení s ním. Lektorka p. Sluková nás seznámila jak s teoretickými znalostmi, tak se svými dlouholetými praktickými zkušenostmi a poznatky. Její nádherný hlas svědčí o tom, že s ním zachází tak, jak přednáší. Ukázala nám "cestu" a zbytek je už na nás.............

Čas strávený na tomto kurzu byl nejen poučný, ale také velmi příjemný.                                                            V.M.      

Kurz hodnotím kladně.Zaujala mě spojitost zkušeností,informací a vědomostí,které budou přínosem pro mou další pracovní činnost.Vysoce hodnotím profesionální přístup lektorky p.Slukové.                                             D.P.

                                                                                                                                                                                 

Kromě získaných zajímavostí a poznatků, jak zacházet se svým hlasem, jak ho šetřit a jaké cviky provádět, bylo velmi poučné a navíc milé, spolupracovat s paní lektorkou Mgr. Kateřinou Slukovou.Po dlouhých letech praxe totiž trpívám dlouhodobým chrapotem, takže teď vím, jak si nemám hlas namáhat, ale naopak hlasivky šetřit.

                                                                                                                                                                                        H.D.

 

Kurz byl pro mě velice přínosným, ať už z hlediska profesionality lektorky, paní Slukové, tak už odborným přístupem a velmi pěkně připravenými hodinami. Moc se mi líbilo, že kurz byl především praktický, z čehož jsem se naučila nové techniky, jak si šetřit hlas a celkově jsem dostala nové, zcela výborné, informace o hlase.Tímto mnohokrát děkuji za takovýto kurz, byla jsem velmi spokojená.“                                                  M.J.

                                                                                                                                                                                 

Vážená paní magistro,chtěla bych Vám ještě jednou velice poděkovat za včerejší úžasnou lekci. Setkání s Vámi bylo nezapomenutelné a tolik přínosné. Výuka měla logický sled, vše jste dovedla skvěle vysvětlit krok po kroku, názorně ukázat. Sama jsem si vše mohla  vyzkoušet pod Vašim odborným dohledem,- vyvarovat se tak chybám a stále si uvědomovat a  "vštípit" na co si dávat pozor a postupovat tak, aby se vše pěkně zautomatizovalo... Vaše energie, práce s hlasem, zkušenosti a schopnost učit druhé je fascinující. Po lekci s Vámi věřím, že to zvládnu. Vaše cenné rady si stále opakuji a začala jsem s úsměvem hned ráno:) Moc děkuji za poslané nahrávky.​                                                                                                                                                   P.K.                                                                                                                                                                                          

Ať bych napsala svůj názor na školení za týden, měsíc či teď, moje nadšení z absolvovaného programu by nevychladlo. Lekci hodnotím jako velmi zajímavou a hlavně velmi, velmi přínosnou pro naši pedagogickou praxi (je škoda, že se pro budoucí učitele toto neučí na vysoké škole).

Získala jsem mnoho nových poznatků, jak šetrně zacházet s hlasem, jak s ním pracovat a jak správně dýchat. Že je vůbec možné si hlasivky šetřit i při veliké hlasové námaze, a přitom nemluvit potichu - být zřetelně slyšet a nebýt hlasově vyčerpaný. To všechno zvolením správných hlasových technik, které nám paní lektorka vysvětlila a ukázala.

Velmi pozitivně hodnotím také praktické zaměření celého školení, vhodné střídání teorie a nácviku (velký zájem paní lektorky o nás - poslouchání našeho mluvení, provádění cviků a opravování chyb).

Celé školení bylo velice pěkně připraveno, vedeno v optimistickém duchu, paní lektorka je milá a vtipná žena.

4,5 hodiny utekly jako voda, poučné, příjemné a je již na nás, jak získané informace a dovednosti využijeme. Budu se o to opravdu snažit.

Děkuji za umožnění absolvovat tuto lekci.                                                                                                                  I.M.

Se seminářem jsem byla spokojena ve všech směrech: program byl velice dobře připravený a vyvážený; nechyběla teorie, praxe byla vedena vhodnou formou a záživně. Podklady byly perfektní, s dobře vybranými ukázkami; byla zde možnost aktivní účasti, atmosféra ve skupině veselá a vedení paní lektorky ukázkové. Nechyběly postřehy z praxe, vlastní předvedení, velká motivace něco předat a vytvořit příjemnou atmosféru. 

Hurá:-)                                                                                                                                                                        E.P.M.

                                                                                                                                                                             .

Děkuji za příležitost poznat tak bezvadnou zpěvačku a skvělou učitelku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí, které nám mohou pomoci správně používat svůj hlas a vyvarovat se jeho poškození. Navíc jsme se skvěle pobavili. Setkat se s paní Katkou znovu by si určitě přál každý z nás, ale chápu, že i ostatní kolegové by měli dostat tuto jedinečnou  příležitost.

JEŠTĚ JEDNOU DÍKY!                                                                                                                                                    J.S.

Pokud se chcete naučit opravdu zpívat, tak že si nezničíte hlas, zlepšit se v intonaci a získat kontrolu nad svým hlasem, tak vám můžu vřele doporučit hodiny s paní KatkouSlukovou !! Za tu dobu, co s paní Slukovou spolupracuji, cítím, že jsem se s hlasem neskutečně posunula dopředu. Pokud se opravdu chcete naučit zpívat, tak se investice do hodin zpěvu Vokalsystem - Kateřiny Slukové vyplatí!!

San Šimková  Final Destiny

 

bottom of page