top of page

Lekce, kurzy, semináře

lekce

Individuální lekce zpěvu a hlasové techniky probíhají dle domluvy s lektorkou v Mezilesí 18 (Kraj Vysočina, okr. Pelhřimov), Táboře nebo online.

šablony ZUŠ

Šablony ZUŠ "zapojení odborníka z praxe" do výuky - sólový zpěv, sborový zpěv

Hlasové poradenství pro pěvecké sbory

Individuální lekce mluvní a pěvecké techniky

Projektový den mimo školu

semináře

Akreditované semináře MŠMT v rámci DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) probíhají po celé ČR.

Číslo akreditace MSMT-28550/2022-3-926

1. Akreditovaný seminář "Cesta správného nastavení hlasu" (v rozsahu 5h)

2. Akreditovaný seminář "Cesta k zdravému hlasu" (v rozsahu 8h) - seminář pro šablony - Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagoga

3. Jak vést děti k zdravému zpěvu (v rozsahu 8h)

4. Zdravý hlas (v rozsahu 5h)

 

Číslo akreditace MSMT-13798/2021-2-527

1. Akreditovaný seminář "Jak správně postavit základy pěvecké techniky" (v rozsahu 5h) 

2. Akreditovaný seminář "Metodika zpěvu I." (v rozsahu 5h) 

3. Akreditovaný seminář "Metodika zpěvu II." (v rozsahu 5h) 

ONLINE seminář 

"Cesta správného nastavení hlasu" - rozsah cca 3x45 min. (dle domluvy) + 1h diskuze a individuální konzultace zdarma.

Semináře je možné uskutečnit:

a) přímo ve škole pro pedagogický sbor nebo 

b) v rámci projektu MAP II příslušného města (Místní akční plán rozvoje vzdělávání) - vznést požadavek na realizátory MAP II (pedagogové mají většinou účast zdarma)

c) individuálně - dle vzájemné domluvy

Seminář hlasové techniky spočívá v dodržování zákonitostí, jejichž výstupem  je zesílení hlasu, zvýšení kvality a barvy hlasu, snížení  nemocnosti, bolesti  v hrtanu a chrapotu.

Proč se přihlásit na seminář?

 

  • Abyste zjistili, které cviky jsou léčivé právě pro váš hlas.

  • Abyste se mohli seznámit se zákonitostmi  tvoření hlasu a naučili se je používat v praxi.

  • Abyste se naučili, jak předcházet hlasové únavě.

  • Abyste  věděli, zda cviky, které používáte pro správné tvoření hlasu cvičíte správně.

  • Abyste svému jedinečnému hlasovému nástroji, který denně používáte, věnovali péči, kterou si zaslouží.

  

Pro pedagogy je hlasový seminář akreditován MŠMT.

kurzy

Kurz zpěvu  je určen každému, kdo se chce seznámit se základními principy zpěvu a s chutí si zazpívat.

Platební podmínky

Rezervace místa na seminář bude dokončena po obdržení platby na účet. Po úhradě částky se rezervace stává závaznou. Platba za účast na semináři je řešena fakturou se splatností 7 dní nejpozději však jeden den před konáním semináře.


Zrušíte-li účast na semináři později než 12 kalendářních dnů před konáním semináře nebo se semináře nezúčastníte, bude vám účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny semináře. Toto platí i v případě, pokud jste se na seminář přihlásili v době kratší než 12 kalendářních dnů před jeho konáním.

 

Pokud se semináře nemůžete zúčastnit, máte možnost za sebe poslat náhradníka. Odhlášku je nutno zaslat na email vokalsystemks@gmail.com.


Dojde-li ke zrušení semináře ze strany lektora, bude vám poplatek vrácen v plné výši.

bottom of page